فضیلت روزه و روزه داران

در روایات اسلامی روزه به عنوان یکی از ارکان اسلامی معرفی شده

است. و تنها عبادتی که فقط برای خدا میتواند باشد ،روزه است.

خداوند میفرماید: تمام اعمال فرزندان آدم برای خودش میباشد، مگر روزه،

و روزه برای من است و من مزدش را میدهم.

خداوند سبحان فرشتگانی را قرار داده که برای روزه داران دعا کند.

و بر تو باد روزه گرفتن،به راستی که همتایی برای روزه نیست.

روزه از ارکان دین است.

خدا ،خود پاداش روزه است.

روزه دار همیشه در عبادت است.

پاداش روزه گرفتن در هوای گرم:

امام صادق (ع)فرمودند: کسی که یک روز برای خداوند در هوای گرم روزه

بگیرد و تشنگی بر او عارض شود،خداوند هزار ملک را وکیل میکند صورت او

را مسح کنند و به او بشارت میدهند تا زمانی که افطار کند.در این هنگام

خداوند میفرماید:چه خوش است بو و نسیم تو. ای ملائکه من ، شاهد

باشید که من او را بخشیده ام.

/ 1 نظر / 20 بازدید
فلورا

سلام رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: برای بهشت دری است بنام (ریان) که از آن فقط روزه داران وارد می شوند. وسائل الشیعه، ج 7 ص 295، ح 31.