حدیث از امام علی (ع)

امام علی(ع) فرمودند:خوشا به حال آنکه همیشه خدا را در نظر

داشته و از گناه خویش بیمناک باشد.


امام علی(ع) فرمودند:هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند,خود را

اصلاح کرده وهرکس خودستایی نماید,پس به تحقیق, خویش را

تباه نموده است.


امام علی(ع)فرمودند:نفوس خویش را به ترک عادتها رام کنید.


امام علی(ع) فرمودند:خشم وغضب,صاحبش را هلاک میکند و

زشتی های او راآشکار میسازد.


امام علی(ع) فرمودند:زبان عاقل در پشت قلب او جای دارد

وقلب احمق پشت زبان اوست.

/ 0 نظر / 9 بازدید