حدیث از حضرت فاطمه زهراء(س)

حضرت فاطمه زهراء(س) میفرمایند:هنگامیکه در روز قیامت برانگیخته

ومحشور شوم,خطاکاران امت پیامبر(ص) را شفاعت مینمایم.

حضرت فاطمه زهراء(س)میفرمایند:هرکه عبادت خالصش را به سوی خدا

بالا فرستد,خداوند متعال برترین بهره و سودش را برای او پایین فرستد.

حضرت فاطمه زهراء(س) میفرمایند:سه چیز از دنیا برای من دوست

داشتنی است:تلاوت قرآن, نگاه به صورت رسول خدا, انفاق و کمک به

نیازمندان در راه خدا.

حضرت فاطمه زهراء(س) میفرمایند: پروردگارا! ما را به زینت ایمان مزین

فرما.

حضرت فاطمه زهراء(س) میفرمایند:خداوند نماز را برای پاک شدن شما

از کبر واجب کرد. 

/ 0 نظر / 20 بازدید