خدایا...

                

خدایا!

بابت هر شبى که بى شکر سر بر بالین گذاشتم؛

بابت هرصبحى که بى سلام به تو آغاز کردم؛

بابت لحظات شادى که به یادت نبودم؛

بابت هر گره که به دست تو باز شد و من به شانس نسبت دادم

بابت هر گره که به دستم کورشد و مقصر تو را دانستم

           مرا ببخش.            

کمکم کن که بفهمم،

توکنارمنى نه رو به روی من...!!!

/ 5 نظر / 8 بازدید
مهتاب

فرصت زندگی کمه… بزرگوارتر از آن باش که برنجی و نجیب تر از آن باش که برنجانی…

علی

کمترین ارزویم این است :هرگز باچشمان مهربانت نامهربانی روزگار را نبینی

M

بسيار عالي بود[گل]