/ 3 نظر / 6 بازدید
بتی

ببخش ببخش ببخش [سبز]

ميثم

آرى خداى بخشايشگر ببخخخخخخخخشششششششششششش[خجالت]

شادی شنگولی

ابله بودم نفهمیدم خدایا منه [ابله][رو ببخش[خجالت]