/ 5 نظر / 6 بازدید
محمد داداشی

عید نوروز است اما مادر ما بستریست اصل تاریخ تشیع فاطمیه محوریست یا محول حال مادر .... زینبت را شاد کن صحنه را تحویل کن یارب که زینب مادریست

آسمان آبی

میگذرد روزی این شبهای دلتنگی ، میگذرد روزی این فاصله و دوری، میگذرد روزهای بی قراری و انتظار ، میرسد همان روزی که به خاطرش گذراندیم فصلها را بی بهار ، و از ترس اینکه بهم نرسیم شب تا صبح را اشک میریختیم