وارد بهشت شدند

امام سجاد (علیه السلام) فرمودند: روز قیامت که مردم در صحرای قیامت

جمع می شوند منادی ندا میکند: کجایند اهل فضل! جماعتی بر میخیزند،

خطاب میشود: به سوی بهشت بروید.

ملائکه به آنها میرسند و میگویند: شما کیستید کجا میروید؟ میگویند: ما

اهل فضل هستیم و رو به بهشت میرویم. ملائکه میگویند: فضل شما در

دنیا چه بود؟ میگویند: ما کسانی هستیم که هر گاه به ما ظلم میکردند آنها

را عفو میکردیم، و از آنها در میگذشتیم.

ملائکه به آنها میگویند: داخل بهشت شوید .فنعم اجر العالمین، همین قدر

 در شرافت و فضیلت این صفت بس که از نیکوترین صفات پروردگار است.

/ 1 نظر / 19 بازدید
مهدی

کاش بشر، بخشیدن در عین توانایی و قدرت را از مولایش به یاد بیاورد... [گل]