مناجات امیر المومنین(ع)

مولای من

تویی مولا، و منم بنده

و چه کسی جز مولا،بر بنده اش رحم می کند؟!


مولای من

تویی مالک، و منم مملوک

وچه کسی جز مالک، بر مملوک رحم میکند؟!


مولای من

تویی خالق، و منم مخلوق

و چه کسی جز خالق بر مخلوق رحم میکند؟!


مولای من

تویی بی نیاز، و منم نیازمند

و چه کسی جز بی نیاز بر نیازمند رحم می کند؟!


مولای من

تویی باقی، و منم فانی

و چه کسی جز باقی بر فانی رحم می کند؟!


مولای من

تویی راه نما، و منم گم راه

وچه کسی جز راهنما بر گمراه رحم می کند؟!


مولای من

تویی بخشنده، و منم بخشش پذیر

چه کسی جز بخشاینده بر بخشش پذیر رحم میکند؟!


مولای من

تویی آمرزنده، و منم گنه کار

چه کسی جز آمرزنده بر گنهکار رحم میکند؟!


مولای من،ای آقای من

به رحمتت رحم کن بر من

و به جود و کرمت از من راضی و خشنود باش

ای صاحب جود و احسان و نعمت و امتنان

به حق رحمتت

ای مهربانترین مهربانان عالم

/ 2 نظر / 9 بازدید
سحر

التماس دعا[دلشکسته]